Školní rok 2010/2011

fotky

Společně jsme prožívali různé příležitosti školního i církevního roku:

 •  pouštění draků
 •  Cherubínek
 •  Svátek všech svatých
 •  svátek svatého Martina
 •  Adventní věnec
 •  tvoření Betléma
 •  Tři Králové
 •  karneval
 •  postní cesta
 •  Křížová cesta na horu Tábor
 •  Májová mše svatá
 •  výlet k Sejkorské kapličce
 •  příprava tábora


• LETNÍ TÁBOR HOLENICE - Příběhy Starého Zákona fotky