Misijní činnost

 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ - PMDD

 

Zapojili jsme se do Papežského misijního díla dětí (PMDD) - dne 17. listopadu 2011 jsme založili Misijní klubko Veselá společnost a bylo nám přiděleno číslo 178. Naše misijní činost zahrnuje:

  •  každodenní modlitba Zdrávas Maria na misijní úmysl
  •  týdenní Misijní bonbonek
  •  Misijní jarmarky

více o Papežském misijním díle na stránkách www.missio.cz

 

 

ADOPCE NABLÍZKO - SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

 

V roce 2015 jsme se rozhodli pro podporu naší salesiánské dobrovolnice Petry.

Petra Stránská se ve školním roce 2014/15 účastní přípravy salesiánských misijních dobrovolníků a ve školním roce 2015/16 bude sloužit v salesiánské misii ve Staré Zagoře v Bulharsku. Náplní její práce bude především spolupráce s místní romskou komunitou a práce pro ty nejchudší.

 

více o Adopci nablízko: www.adopcenablizko.cz

 

 

NAŠE JARMARKY PRO MISIE:

MISIJNÍ NEDĚLE - 3. neděle v říjnu, před kostelem

ADVENTNÍ JARMARK - začátek adventu, v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech

JARMARK NA KVĚTNOU NEDĚLI - před kostelem

DEN DĚTÍ - hry a dílničky pro děti, oslava Dne Papežského misijního díla dětí

 

NABÍDKA NAŠICH JARMARKŮ

 

PŘEHLED ZASLANÝCH DARŮ NA MISIE