Školní rok 2012/2013

fotky

 

• CELOROČNÍ HRA: Ke kořenům Evropy - o patronech Evropy

Na každém úterním setkání účastníci dostali kostičku s částí jména patrona nebo patronky Evropy. Tato jména si postupně skládali a zapisovali do kartiček s obrázky světců a jejich krátkou charakteristikou.
Patrony Evropy jsou: sv. Benedikt, sv. Kateřina Sienská, sv. Edith Stein, sv. Brigita, sv. Cyril a Metodej
Tajenka celoroční hry: Bez křesťanství ztratí Evropa své SRDCE.
prázdninové putování za svatými Cyrilem a Metodějem na Velehrad -
fotky
 

• MŠE SVATÉ PRO DĚTI

Mše svaté pro děti pokračovaly pravidelnými setkáními na faře jednou v měsíci.
Mimořádnými byly:
Mše svatá na Koštofranku-
fotky
Vánoční mše v Chuchelně-
květnová mše svatá v Bozkově -
fotky


• ÚTERNÍ ODPOLEDNE
 

 •  výprava na Čikváska - 18.9.2012 fotky
 •  na šípky na Janeček - 25.9.2012 fotky
 •  sportovní odpoledne v Benešově na hřišti - 2.10.2012 fotky
 •  balení bylinek na jarmark - 16.10.2012 fotky
 •  pouštění draků na Kozákově - 23.10.2012 fotky
 •  dušičková hra před kostelem
 •  lampiónový průvod - 6.11.2012 fotky
 •  adventní věnce na faře - 27.11.2012 fotky
 •  Mikulášská - 5.12.2012 fotky
 •  Tříkrálová sbírka – průvod, koledování, domov důchodců..
 •  sáňkování
 •  karneval
 •  nacvičování Šípkové Růženky – 6 setkání
 •  odpoledne na Ostrově
 • o závěrečný oheň• SLAVENÍ VELIKONOC - Křížová cesta 21.století na Kuksu, Vigilie


• MISIJNÍ ČINNOST

 •  výstava Hop a už jsme v Africe fotky
 •  Misijní neděle – jarmark - 21.10.2012 fotky
 •  Adventní jarmark v Muzeu - 1.12.2012 fotky
 •  Dětský den pro misie - 2.6.2013 fotky
 •  Staročeská pouť


Z těchto akcí zasláno na Papežská misijní díla 19 702,- Kč


o DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE

 

 •  neděle v Příchovicích - 14.10.2012 fotky
 •  seminář Děti pomáhají dětem – Špindlerův Mlýn
 •  Máme hole v ruce – výlet k 17.listopadu - 18.11.2012 fotky
 •  Tříkrálová sbírka
 •  poděkování koledníkům – kino Jitřenka
 •  sáňkařská výprava na Černou Studnici - 2.2013 fotky
 •  křížová cesta – Kuks
 •  Horské klubání - Špindlerův Mlýn
 •  pouť do Stromkovic - 1.5.2013 fotky
 •  O Šípkové Růžence – představení
 1.          Dřevěnka - 12.5.2013 fotky, VIDEO
 2.          Domov důchodců
 3.          Noc kostelů
 4.          Den dětí - 2.6.2013 fotky
 5.          představení pro školy
 6.          Staročeská pouť


PRÁZDNINOVÝ POBYT
- Mariánskohorská bouda v Jizerských horách - 20.-26.7.2013
fotky

o RŮŽENEC

Pravidelná setkání po rodinách jednou za dva týdny

 + setkání s tématem (pouť za sv. Václavem- promítání, Shoendtstatské hnutí- beseda, promítání cesty po Norsku)

 ŽIVÝ RŮŽENECNARODILA se 4 další miminka.

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2012/2013 ZASLÁNO:
 
Ohlédnutí za táborem Afrika - 13.9.2012   1.400,- Kč
Misijní neděle - 22.10.2012   6.200,- Kč   
Adventní jarmark - 3.12.2012   5.370,- Kč
Den dětí - 4.6.2013   4.000,- Kč
Staročeská pouť - 12.9.2013   2.152,- Kč
Misijní bonbonek - 12.9.2013     580,- Kč
CELKEM V ROCE 2012/3 19.702,- Kč