Školní rok 2014/2015                                                                

fotky

Společná úterní setkání mají následující schéma:

 1.  první úterý v měsíci - schůzka ministrantů + zpívání na faře
 2.  druhé úterý v měsíci - mše svatá pro rodiny - letos se scházíme v kostelíku sv. Jana Křtitele na Koštofranku, v zimních měsících opět na faře
 3.  třetí úterý v měsíci - činnost misijního klubka - tvořivost, příprava jarmarků...
 4.  čtvrté úterý v měsíci - sportování a výlety dle roční doby a počasí

 

ZÁŘÍ 2014

 • V úterý 2.9. byla první schůzka ministrantů, paralelně s tím proběhlo na faře nacvičování písniček na mši svatou.
 • První velké společné setkání po prázdninách bylo v úterý 9.9. při slavení mše svaté na Koštofranku. Tématem bylo PŘÁTELSTVÍ a provázelo nás motto: "Neboj se, nejsi na to sám." Kdo si chce připomenout příběh o žabákovi a myšce, může navštívit stránky DUHY. Dále si můžete prohlédnout fotky.
 • Tvořivé úterý 16.9. bylo věnováno malování obrázků na sklenice, které se budou prodávat na Misijním jarmarku. fotky
 • V úterý 23.9. nám počasí přálo a tak jsme mohli vyrazit na plánovanou výpravu S DRAKY NA ŠÍPKY. Vydařily se hlevně ti draci, ale za to parádně. Pilotovalo 18 dětí s 5 dospělými, nikdo z nich neuletěl. fotky

ŘÍJEN 2014

 • úterý 21.10. - Sportovní odpoledne na hřišti v Benešově se díky pěkné přípravě, nadšeným účastníkům i příznivému počasí vydařilo. Klání se zúčastnilo 20 dětí a dorostenců a 8 dospělých. Až do soumraku se běhalo, skákalo, házelo a vyhodnocovalo. - fotky
 • V neděli 19.října jsme spolu s celým světem oslavili Světový den modliteb za misie - MISIJNÍ NEDĚLI. V předvečer jsme se zapojili do vytvoření Misijního mostu modlitby, nedělní mši svatou děti obohatily obětním průvodem, ve kterém přinášely symboly jednotlivých světadílů a také dary za Semily a ze celý svět spolu s vybranou sbírkou na misie a s obětními dary - chlebem a vínem. V Misijním jarmarku před kostelem prodávaly děti bohatou nabídku podzimního zboží (jablečný mošt, džemy, šťávy, ořechy, šípky, bylinky), ale také napečené dobroty, drobnosti pro radost a misijní materiály. Na jarmarku se vybralo 10.380,- Kč. fotky ,  o misijní činnosti více
 • SETKÁNÍ KLUBEK LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE - sobota 4.10. - fotky , více
 • Říjnová mše svatá na Koštofranku - úterý 14.10., s P. Kryštofem z Bozkova, který nám vyprávěl příběh o děvence chudince, košíku a zvířátkách. fotky

LISTOPAD 2014

 • 29.11. - Konec církevního roku aneb oslava farního silvestra - v předvečer Adventu jsme se sešli na faře ke společnému povídání a vzpomínání u fotek z uplynulého roku. Děti vyráběly ozdobičky k jesličkám, nechybělo ani dobré pohoštění. - foto
 • ADVENTNÍ JARMARK - Děti spolu s rodiči vyráběly během listopadu adventní věnce a jiné předvánoční zboží, které pak nabízely v misijním stánku na městských adventních trzích v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech a také v neděli 1.prosince po mši svaté před kostelem. Během mše se adventní věnce žehnaly. Na jarmarku se vybralo celkem 6.530,- Kč, které pomohou dětem v misijních oblastech. Děkujeme. - foto
 • sobota 22.11. - Cherubínek - hudebně- výtvarně- recitační soutěž Orla na faře.
 • Neděle 16.11. - MÁME HOLE V RUCE - výletu k oslavě 17. listopadu se zúčastnilo 16 statečných výletníků, z toho 3 v kočárkách. Vlakem jsme dojeli do Bělé u Staré Paky a odtud po silničkách přes Svojek do Libštátu. Cestou jsme se zastavili v kostelíku ve Svojku, kde jsme měli možnost se krátce pomodlit a s varhanním doprovodem zazpívat písničku ke cti svaté Anežky. I přes drobný vytrvalý déšť nás provázela dobrá nálada. Díky organizátorům. - foto
 • Listopadová mše svatá na Koštofranku byla opět 2. úterý v měsíci - 11.11. Společně jsme mysleli na zemřelé, mše svatá byla sloužena za nenarozené děti. Během mše vytvořily děti před oltářem srdce ze zapálených svíček. - foto

PROSINEC 2014

 • Jeden dárek navíc - O těchto Vánocích jsme v Semilech vyzkoušeli novinku a zapojili se do misijní akce Jeden dárek navíc. Děti během adventní doby vyráběly a připravovaly nejrůznější ozdobičky na vánoční stromeček a sešla se tak sbírka andělíčků z ovčí vlny, ozdobiček kreslených zmizíkem do inkoustu, skládaných ozdob z papíru, lepených hvězdiček z ořechů, sušených citrónů a kouliček z proužků ozdobného papíru. To všechno bylo k dispozici během vánočních svátků v kostele u jesliček, kde stál jeden stromeček vyhrazený pro tuto příležitost. Malí i velcí návštěvníci kostela si tak mohli vybrat a zakoupit ozdobičku, kterou pak dali buď na tento stromeček v kostele, nebo si ji mohli odnést domů. Stromeček se rychle zaplnil ozdobami a v kasičce se nashromáždilo 1.650,- Kč, které jsme odeslali pro děti do Zambie. Stromeček v Semilech bude i do dalšího roku symbolem, že radost má snahu se množit. foto,  více o Papežských misijních dílech - www.missio.cz
 • Mikulášská besídka na faře - V pátek 5.prosince v podvečer jsme se sešli ve velkém sále fary, abychom společně oslavili svátek svatého Mikuláše. Děti nebyly zklamány, protože svatý Mikuláš je také letos obdaroval milými dárečky. foto

LEDEN 2015

 • Leden již po několikáté patřil Tříkrálové sbírce - fotky
 • Koncem ledna jsme byli sáňkovat - fotky

ÚNOR 2015

 • 17.2. byl na faře karneval.

BŘEZEN 2015

 • Pokračovali jsme v přípravě na jarmark, na faře jsme vyráběli kytičky a kraslice.
 • Teplé březnové počasí nás vylákalo ven v Řekách jsme hráli fotbal, malé děti využívali dětské hřiště - fotky
 • KVĚTNÁ NEDĚLE - 29.3. - Jarmárek s velikonočními dekoracemi a jinými dobrotami, které děti a rodiče připravili, proběhl pro nepřízeň počasí opět v prostorách fary. Výtěžek byl tentokrát zaslán na salesiánské misie v Bulharsku. Naše dobrovolnice Petra se totiž tento rok připravuje na svou roční činnost v Salesiánském středisku ve Staré Zagoře. Podařilo se vybrat 8.884,- Kč. více o salesiánských misiích: www.adopcenablizko.cz , fotky
 • Zpíváme si písničku - nacvičování na faře - fotky

DUBEN 2015

 • VELKÝ PÁTEK - 3.4. - Ke Křížové cestě na horu Tábor se letos sešlo kolem 50 účastníků, kteří se museli poprat se sněhovou nadílkou. - foto
 • HORSKÉ KLUBÁNÍ - 10.-12.4.
 • Nácvik písniček - další dvě setkání


KVĚTEN 2015

 • 1. května jsme se vydali na jednodenní pouť rodin do Stromkovic. - foto
 • Májová mše svatá byla opět u sv. Rosálie, po mši se opékaly špekáčky. 12.5. - foto
 • Nacvičování písniček Ztracené kapely mělo první vystoupení - v pátek 29.5. na Noci kostelů. - foto
 • Den dětí jsme oslavili v neděli 31.5.,  před kostelem pro děti byly připraveny soutěžní stanoviště. Na malém jarmárku se podařilo vybrat 1.700 Kč, které opět poputují na podporu Salesiánských misií v Bulharsku.

ČERVEN 2015

 • Poslední naše společná mše svatá pro rodiny byla v Bozkově, úterý 9.6.
 • Rozlučka se školním rokem proběhla v Orlovně v Lomnici n.P., kde se mohli vydovádět malí i velcí - foto

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2014/2015 ZASLÁNO:  
Misijní neděle - 19.10.2014 10.500,- Kč  
Adventní jarmark - 29.11.2014   6.530,-Kč
Jeden dárek navíc - 31.12.2014   1.650,-Kč
Misijní bonbónek      800,-Kč
CELKEM 19.480,-Kč

 

NA SALESIÁNSKÉ MISIE V ROCE 2014/2015 ZASLÁNO:  
Květná neděle- jarmárek 29.3.2015  8.884,- Kč 
Den dětí - 31.5. 2015  1.700,- Kč
CELKEM 10.584,-Kč
CELKEM V ROCE 2014/15 30.064,-Kč