Školní rok 2013/2014

fotky

CELOROČNÍ HRA: MOST

M.O.S.T. mezi světadíly stavíme Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí.

Za svou účast a práci dostávají děti na úterních setkáních misijní lístečky Kintuadi. Části těchto kartiček lepíme na velkou mapu světa na faře. Tak vzniká symbolický most mezi světadíly. Kartičky, které dětem zbydou se dají poskládat do kvarteta.

Novinkou školního roku 2013/14 jsou:

 

 

ZÁŘÍ

 • Začátek letošní misijní činnosti - předávání misionářských šátků a průkazů, plán MOSTu na mapě světa, společná fotka misionářů - foto
 • Nedělní výlet do IQ parku v Liberci - foto

 

ŘÍJEN

 • Misijní neděle - foto - příprava - balení sušených bylinek,  malování skleněných lahví na mošt - foto, moštování jablek - foto
 • Mše svatá - výjezd do Bozkova ke Královně hor - foto
 • sportovní odpoledne na hřišti v Benešově - foto

 

LISTOPAD

 • Tvořivost - výroba misijních pokladniček - foto, výroba adventních věnců 
 • zapojení do Cherubínku - foto
 • Návštěva národního ředitele PMD ze Zambie - P. Bernard Makadani Zulu v Jilemnici - foto
 • výlet k 17. listopadu - Máme hole v ruce - z Líšného na Malou Skálu - foto
 • lampionový průvod - výroba lucerniček a průvod kolem kostela - foto

 

PROSINEC

 • Adventní misijní jarmark v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech - foto
 • Mikulášská besídka na faře - foto

 

LEDEN

 • Tříkrálová sbírka - průvod Tří králů, Tříkrálový koncert v Jitřence, koledování - foto
 • Bílé úterý - začátek série Barevných úterků s misijní tématikou - foto
 • sáňkování u gymplu

 

ÚNOR

 • příprava lístečků na modlitební úmysly
 • Žluté úterý - setkání zaměřené na Asii

 

BŘEZEN

 

DUBEN

 • Horské klubání - setkání Misijních klubek na Erlebachově boudě v Krkonoších
 • Misijní jarmark na Květnou neděli - příprava velikonočních dekorací, jarmark před kostelem - foto
 • Křížová cesta na horu Tábor u Lomnice n.P. - foto
 • prožití Velikonoc
 • Klubíčko venku na hřišti na Ostrově

KVĚTEN

 • Den matek - v Dřevěnce v Jílovecké ul. divadlo Lišácká polévka -  foto
 • Modré úterý - setkání s fotbálkem na hřišti na Ostrově - foto
 •  Kaplička na Strážníku - svěcení reliefu sv. Jana -  foto
 • Mše svatá s májovou pobožností - na místě bývalé kapličky svaté Rosalie - foto
 • Klubíčko na Ostrově - Čápi a žáby - foto
 • Noc kostelů - sehrání Lišácké polévky před kostelem, zapojení při organizaci

ČERVEN 

 • Den dětí a Den Papežského misijního díla dětí - neděle 1.6. po mši svaté kolem kostela - foto
 • Zelené úterý na faře - malování mapy Afriky - foto
 • První svaté přijímání - foto
 • Zahradní slavnost - sehrání Lišácké polévky - foto
 • Mše svatá na Koštofranku - foto
 • Červené úterý s plavbou po Jizeře do Ameriky  - foto
 • závěrečný oheň
 • Staročeská pouť

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR BANGLADÉŠ - Peřimov 30.6.-5.7.2014 - foto ,     program tábora

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2013/2014 ZASLÁNO: 
 
 
Misijní neděle - 20.10.2013             7.150,-Kč
Adventní jarmark - 10.12.2013  6.600,-Kč
Misijní jarmark Květné neděle - 16.4.2014  6.120,-Kč     
Den dětí - 3.6.2014     450,-Kč
Staročeská pouť - 9.7.2014  1.300,-Kč
Misijní bonbonek - 9.7.2014  1.250,-Kč
CELKEM V ROCE 2013/4 22.870,-Kč