Školní rok 2011/2012

fotky

• CELOROČNÍ HRA: Cesta kolem světa

Putovali jsme po velké nástěnné mapě plné obrázků. V září jsme vypluli z Evropy a přes Anglii a Gronsko jsme se dostali do Severní Ameriky. Tou jsme procestovali až k Ohňové zemi a odt
ud na Antarktidu. Další cesta pokračovala do Asie přes Japonsko, pak Indii a koncem školního roku jsme dorazili do Arabie. Na prázdniny tak na nás čakala celá velká Afrika. Tu jsme poznávali na prázdninovém táboře v Krkonoších v Suchém Dole.

• ÚTERNÍ ODPOLEDNE
 

 •  vyplouváme - 20.9.2011
 •  Anglie - 27.9.2011
 •  Gronsko - 4.10.2011
 •  USA - 1.11.2011
 •  Indiáni - 15.11.2011
 •  Mexiko (Panna Maria Guadalupská) - 22.11.2011
 •  Ohňová Země - 29.11.2011
 •  Antarktida (dobytí Jižního pólu) - 6.12.2012
 •  Austrálie - 17.1.2012
 •  Himaláje - 22.5.2012
 •  Indie - 29.5.2012
 •  Arabie - 19.6.2012


• MISIJNÍ ČINNOST

Stali jsme se členy Papežského misijního díla dětí (PMDD)- dne 17.11.2011 jsme založili Misijní klubko Veselá společnost Semily
 

 •  prázdninový obchůdek U Sama
 •  výroba pro misijní jarmarky - pěstování, sběr, sušení bylinek
 •  Misijní neděle - prodej bylinných čajů
 •  prodej Vánočních pohlednic
 •  Loutkové představení operky O dvanácti měsíčkách
 •  Velikonoční jarmark - Velikonoční výzdoba, pohledy


Z těchto akcí zasláno na Papežská misijní díla 10 380,- Kč

• DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE

 

 •  výprava na šípky - 4.10.2012
 •  křtiny Šťepánky a Hedvičky
 •  Mikulášská - 5.12.2012
 •  Tříkrálová sbírka
 •  sáňkování
 •  křížová cesta na horu Tábor - 6.4.2012
 •  Májová mše svatá - 8.5.2012• LETNÍ TÁBOR AFRIKA fotky

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2011/2012 ZASLÁNO:
 
Prázdninový obchůdek U Sama     500,- Kč   
Misijní neděle  4.000,- Kč
Vánoční pohled pro misie - 2.1.2012  2.100,- Kč
Divadélko - 31.1.2012     470,- Kč
Velikonoční jarmark - 4.4.2012  3.310,- Kč
CELKEM V ROCE 2011/2 10.380,- kČ