Tříkrálová sbírka

 

ZAČNĚME ROK OPĚT DOBRÝM SKUTKEM

Rok se sešel s rokem a opět si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Tříkrálovou sbírku. V Semilech proběhne koledování tříkrálových koledníků od 2.1.2015 do 14.1.2015. 

S koledníky se také můžete setkat

2.1.2015 v 16.00 hodin při požehnání koledníků (Kostel sv. Petra a Pavla)

6.1.2015 od 16.00 hodin při průvodu králů.

                Průvod půjde od betlému z farní zahrady (vstup z ulice Petřinovy) na Riegrovo náměstí, kde je připraven kulturní program a malé občerstvení.

Jako poděkování za Vaše dary si Vás dovolujeme pozvat na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, který se uskuteční dne 6.1.2015 od 18. hodin v aule gymnázia.

 

Zájemci o návštěvu koledníků mohou zavolat na telefon 602111025, příp. poslat SMS s požadovaným termínem návštěvy.

 

Prosíme, otevřte koledníkům svoje dveře a srdce.