Akce školního roku

 

Mezi pravidelné akce během školního roku patří:

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - např. společným ohněm, setkáním nad mapou apodob.

DRAKIÁDA - během podzimu dle počasí

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A SLAVENÍ DUŠIČEK - začátkem listopadu

MIKULÁŠSKÁ - besídka ve velkém sále na faře

KARNEVAL - před Popeleční středou ve velkém sále na faře

KŘÍŽOVÁ CESTA - společná velkopáteční pobožnost v přírodě

DEN DĚTÍ - začátkem června, hry a dílničky pro děti, oslava Papežského misijního díla dětí