Přehled zaslaných darů

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2011/2012 ZASLÁNO:
 
Prázdninový obchůdek U Sama     500,- Kč   
Misijní neděle  4.000,- Kč
Vánoční pohled pro misie - 2.1.2012  2.100,- Kč
Divadélko - 31.1.2012     470,- Kč
Velikonoční jarmark - 4.4.2012  3.310,- Kč
CELKEM V ROCE 2011/2 10.380,- kČ

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2012/2013 ZASLÁNO:
 
Ohlédnutí za táborem Afrika - 13.9.2012   1.400,- Kč
Misijní neděle - 22.10.2012   6.200,- Kč   
Adventní jarmark - 3.12.2012   5.370,- Kč
Den dětí - 4.6.2013   4.000,- Kč
Staročeská pouť - 12.9.2013   2.152,- Kč
Misijní bonbonek - 12.9.2013     580,- Kč
CELKEM V ROCE 2012/3 19.702,- Kč

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2013/2014 ZASLÁNO: 
 
 
Misijní neděle - 20.10.2013             7.150,-Kč
Adventní jarmark - 10.12.2013  6.600,-Kč
Misijní jarmark Květné neděle - 16.4.2014  6.120,-Kč     
Den dětí - 3.6.2014     450,-Kč
Staročeská pouť - 9.7.2014  1.300,-Kč
Misijní bonbonek - 9.7.2014  1.250,-Kč
CELKEM V ROCE 2013/4 22.870,-Kč

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2014/2015 ZASLÁNO:  
Misijní neděle - 19.10.2014 10.500,- Kč  
Adventní jarmark - 29.11.2014   6.530,-Kč
Jeden dárek navíc - 31.12.2014   1.650,-Kč
Misijní bonbónek      800,-Kč
CELKEM 19.480,-Kč
NA SALESIÁNSKÉ MISIE V ROCE 2014/2015 ZASLÁNO:  

Květná neděle- jarmárek 29.3.2015

 8.884,- Kč 

Den dětí - 31.5. 2015

 1.700,- Kč

CELKEM

10.584,-Kč

CELKEM V ROCE 2014/15

30.064,-Kč

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2015/2016 ZASLÁNO:

 

Misijní neděle - 18.10.2015

 7.300,- Kč   
Adventní jarmark - 28.11. 2015
 
 6.800,- Kč
Jeden dárek navíc - 30.12.2015
 
 2.000,- Kč
Jeden dárek navíc - dodatek
 
    170,- Kč
Karneval - 26.1.2016
 
   330,- Kč
Misijní jarmark na Květnou neděli - 20.3.2016
 
 4.200,- Kč
Dětský den a Den PMDD - 29.5.2016
 
 1.000,- Kč
NA SALESIÁNSKÉ MISIE V ROCE 2015/2016 ZASLÁNO:  

z Postních kasiček - 4/2016

 4.000,- Kč 

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2016/2017 ZASLÁNO:

 
Misijní neděle
 
10.000,- Kč
Adventní jarmark
 
 4.800,- Kč
Jeden dárek navíc - 13.2.2017
 
 2.000,- Kč
Karneval
 
   900,- Kč
Jarmark na Květnou neděli
 
 

 

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2017/2018 ZASLÁNO:  
Misijní neděle - 22.10.2017
 
 7.300,-Kč
Adventní jarmark-Jeden dárek navíc
 
 5.200,-Kč
Jeden dárek navíc - hvězdičky
 
 2.200,-Kč
Karneval
 
 1.000,-Kč
Misijní jarmark - Květná neděle
 
 7.500,-Kč
Misijní koláč - Noc kostelů
 
 3.000,-Kč
Misijní koláč - Staročeská pouť
 
 4.000,-Kč

 

NA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2018/2019 ZASLÁNO:  
Misijní neděle - 21.10.2017
 
 11.000,-Kč
Adventní jarmark - jeden dárek navíc
 
  6.400,-Kč
Jeden dárek navíc - hvězdičky
                         - pomoc dětem v misiích (4.2.2019)
 
  2.000,-Kč
  3.700,-Kč
Karneval (11.3.2019)
 
   700,-Kč
Růžence (11.3.2019)   1.000,-Kč
 
Květná neděle - Misijní jarmark
 
  9.200,-Kč

 
 

 

 

 

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.