hura_10_2016

hura_09_2016

hura_05_2016

hu ra_04_201 6

hura_03_2016

hura_02_2016

 

 

 

 

Hlavním důvodem Veselé společnosti je živé společenství s Kristem.

Veselá společnost je součástí Římskokatolické farnosti svatých Petra a Pavla v Semilech.

Toto společenství vzniklo v roce 2007 na základě potřeby několika rodin scházet se a prožívat společně radosti a starosti. Původní dvě rodiny, které se začaly scházet k modlitbě Růžence se rychle rozrostly až na současných 12 rodin se zhruba 40 dětmi a mládežníky. K Růženci se přidalo společné slavení mše svaté přizpůsobené pro menší děti a dále pravidelné týdenní setkávání s programem pro děti - 8. prosince 2009 jsme se začali scházet pravidelně každý týden na faře.

Dne 17.listopadu 2011 jsme se stali členy Papežského misijního díla dětí a založili Misijní klubko pod číslem 178. Od roku 2012 každoročně organizujeme Tříkrálovou sbírku. V roce 2013 přibyly schůzky ministrantů a také Klubíčko předškolních dětí.

V roce 2015 podporujeme v rámci Adopce nablízko naši dobrovolnici v salesiánských misiích v Bulharsku.

Přirozenou součástí naší činnosti jsou také výlety, tábory a společné prožívání letních dovolených.